#yeshuispedia.

(English below)

Prachtige creaties zijn er om te delen! Wij worden heel blij van de geweldige interieurcreaties die worden gepost op sociale media, en soms kunnen we vragen om deze foto's op onze kanalen te delen om miljoenen anderen met jouw creatie te inspireren. De foto's worden voornamelijk op onze website gepubliceerd, maar kunnen ook op een van onze andere kanalen worden gepubliceerd, bijv. Instagram of Facebook.

Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #yeshuispedia, ga je akkoord met het volgende: Je verleent Housepedia BV (KVK: 71325824) een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie voor het gebruik van foto's waarop je hebt gereageerd met #yeshuispedia, hierna "foto" genoemd, in hun marketing en / of reclame, waaronder in de verschillende galerijen op de website, nieuwsbrieven , e-mails en andere communicatie met klanten en andere marketingdoeleinden.

Hierbij verklaar je dat (i) jij alle rechten op jouw foto's bezit, (ii) je toestemming hebt gekregen van een persoon die op jouw foto's voorkomt om de rechten hierin over te dragen, en (iii) het gebruik van jouw foto's door Housepedia BV niet de rechten van derden schenden of enige wet doet overtreden.

Hierbij ontheft je Housepedia BV van alle verplichtingen om jou te betalen voor het gebruik van jouw foto's en voor de intellectuele eigendomsrechten van degenen die verband houden met het hierboven beschreven gebruik, waardoor Housepedia BV en alle personen die optreden voor Housepedia BV worden vrijgesteld van alle schadevergoedingseisen voor alle claims en aansprakelijkheden, ongeacht de aard, in verband met het gebruik van de foto's zoals hierboven beschreven.

Mocht je nog vragen hebben kan je altijd contact met ons opnemen over privacy en gegevensbescherming door contact met ons op te nemen via: [email protected]


Creations are existing to be shared! We will be delighted every time we see your amazing interior creations within different houses on social medias, and sometimes we may request to share these pictures in our channels to inspire others. The pictures are published primarily on our website but may also be published in one of our other channels ex. Instagram or Facebook.

By responding to our request with the hashtag #yeshuispedia, you agree to the following: You provide Housepedia BV (KVK: 71325824) a non-exclusive, royalty-free worldwide license to use any pictures you have responded with #yeshuispedia, hereinafter referred to as ”picture", in their marketing and / or advertising , Including in the gallery on the website, newsletters, e-mail and other customer communications and other marketing purposes.

Hereby certify and certify that (i) you own all of your rights to your pictures, (ii) you have been granted permission from any person appearing in your pictures to transfer the rights herein, and (iii) the use of your pictures by Housepedia BV will not violate any third party's rights or violate any law.

Hereby, you release Housepedia BV from all obligations to pay you for the use of your pictures and for the intellectual property rights of those associated with the above-described uses, thereby freeing and agreeing to Housepedia BV and all persons acting for Housepedia BV claim damages for all claims and liabilities, irrespective of nature, in connection with the use of the pictures as described above.

You may always reach out to us on matters of privacy and data protection by contacting us at: [email protected]