logo Huispedia

Privacybeleid.

Jouw privacy is voor ons het allerbelangrijkst. Wij doen er daarom ook alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Zo zullen wij nooit jouw persoonlijke gegevens delen met derden partijen zonder dat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hieronder kan je ons volledige privacybeleid vinden. We hebben hier ook een samenvatting gemaakt in normale mensen taal, voor de niet-advocaten onder ons.

Dit is het privacy statement van Housepedia BV (hierna ook: “Huispedia” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement.

Wanneer je de website van Huispedia op https://huispedia.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een account bij ons aanmaakt, verwerken we soms diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een sterk beveiligde en veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard leggen we je in dit privacy statement ook uit welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om de Website elke dag stapje voor stapje te verbeteren;
 • Om jou een persoonlijk account aan te bieden en jouw persoonlijke account te beveiligen;
 • Om jou een gepersonaliseerde Website omgeving te kunnen bieden;
 • Om bij een aanvraag bij een derde partij van jou die voor jou te kunnen leveren;
 • Om een bestelling te kunnen leveren;
 • Om de betaling van een bestelling te kunnen verwerken;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat jouw bestelling is geleverd;
 • Om jou (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen.

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website voor jou altijd goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website voor jou te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

Accountgegevens

Als je een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die je bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun je je account aanvullen met andere gegevens. Je kunt de volgende gegevens invullen bij je account:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel in te vullen)

Verder slaan we ook de volgende gegevens op als je een account aanmaakt of bent ingelogd op de Website via je account:

 • Je IP-adres voor beveiligingsdoeleinden en om misbruik van je account en de Website te voorkomen.
 • Hoe vaak je actief bent op de Website en wanneer je voor het laatst online was. Dit gebruiken wij om te achterhalen of je account nog actief is en of wij in een later stadium bij een inactiviteit van 2 jaar je gegevens automatisch, na het versturen van een herinneringsmail, moeten verwijderen.
Gegevens bij gebruik website als ingelogde gebruiker

Op de Website kan je als ingelogde gebruiker verschillende functionaliteiten gebruiken en o.a. interacteren met andere gebruikers. Hierbij kunnen de volgende gegevens, indien van toepassing, worden opgeslagen:

 • Ontvangen/verstuurde berichten van/naar andere gebruikers van de Website;
 • Ontvangen/verstuurde biedingen op jouw/een woning;
 • Inschrijving(en) voor een Open Huis;
 • Woningen die jij volgt / favoriet gemaakt hebt;
 • Opgeslagen zoekopdrachten;
 • Gekoppelde woning(en) aan je account.
Woninggegevens

Op Huispedia heeft elke woning van Nederland een standaard woningprofiel welke bestaat uit gegevens uitsluitend verkregen zijn vanuit diverse openbare bronnen. Op basis van deze openbare woninggegevens berekenen wij o.a. voor een betreffende woning: een geschatte woningwaarde, geschatte maandelijkse lasten, bereikbaarheidsscore en een buurtprofiel met kenmerken over de woningmarkt en haar inwoners. Dit doen wij in het belang van het bieden van een eenduidigheid en transparantie in de Nederlandse woningmarkt. Wij koppelen daarbij nooit automatisch persoonsgegevens van eigenaar aan een woning en zullen ook nooit ongevraagd eigenaren benaderen met verzoeken van derde.

Indien je wenst dat jouw woning niet op onze website staat, kan je een account aanmaken en je woning zelf de-activeren of via deze pagina een verzoek indienen tot afschermen van je woning op de Website. Een verzoek door de eigenaar van de desbetreffende woning zal altijd worden ingewilligd en binnen 24 uur worden verwerkt.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor je persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Advertenties

Een deel van de beschikbare advertentieruimte op Huispedia wordt verkocht door Sanoma. Sanoma plaatst daarvoor cookies op je computer, als je hiertoe toestemming hebt gegeven. Sanoma is verantwoordelijk voor de aan de hand van de door haar geplaatste cookies verzamelde informatie. Hierop is het privacy- en cookiebeleid van Sanoma van toepassing

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

Huispedia nooit zomaar jouw persoonsgegevens delen met andere partijen. Huispedia kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Huispedia jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Je kunt de (persoons)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account.

Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via [email protected]. Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende per e-mail aan je mededelen:

 • welke gegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden wij deze verwerken;
 • waar deze gegevens vandaan komen;
 • aan wie wij de gegevens verstrekken;
 • voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

 • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of
 • in strijd met de wet worden verwerkt.

Huispedia zal binnen vier weken na je verzoek per e-mail aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Huispedia niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Wanneer je je account verwijdert, zal Huispedia alle informatie over jou vernietigen of anonimiseren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of laten verwijderen?

We hebben alleen persoonsgegevens van jou indien je een account bij ons hebt aangemaakt. Je kunt je persoonsgegevens inzien of laten verwijderen door via e-mail een verzoek in te dienen bij Huispedia, [email protected]. Wij reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek.

Ook kan je natuurlijk inloggen op je account en je persoonsgegevens inzien onder het kopje “instellingen”. Bij je instellingen kan je ook jouw account en daaraan gekoppelde persoonsgegevens verwijderen.

Daarnaast kan je volgens de AVG als persoon je recht van bezwaar verwerking persoonsgegevens uitvoeren. Hiermee kom je bij ons in een register terecht waarbij wij jou ook voor eventuele toekomstige zaken nooit zullen benaderen en jouw persoonsgegevens ook nooit zullen verwerken.

Wil je gebruik maken van je recht van bezwaar verwerking persoonsgegevens? klik dan hier.

Indien je gebruikt maakt van bovenstaand recht en je tevens een account bij ons hebt, zullen wij deze (persoons)gegevens meteen verwijderen ook.

Beveiliging

Huispedia zal altijd passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust per e-mail ([email protected]) contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Housepedia B.V.
Hekelveld 8
1012 SN Amsterdam
KVK: 71325824

Laatste wijziging: 4 oktober 2021