Privacybeleid.

Dit is het privacy statement van Housepedia BV (hierna ook: “Huispedia” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement.

Wanneer je de website van Huispedia op https://huispedia.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een account bij ons aanmaakt, verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om de Website te verbeteren;
 • Om je een persoonlijk account aan te bieden en jouw persoonlijke account te beveiligen;
 • Om een bestelling te kunnen leveren;
 • Om de betaling van een bestelling te kunnen verwerken;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat jouw bestelling is geleverd;
 • Om jou (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen;

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

Accountgegevens

Als je een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die je bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun je je account aanvullen met andere gegevens. Je kunt de volgende gegevens invullen bij je account:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel in te vullen)
 • Adres (optioneel in te vullen)

Verder slaan we ook de volgende gegevens op als je een account aanmaakt of bent ingelogd op de Website via je account:

 • Je IP-adres (versleuteld) voor beveiligingsdoeleinden en om misbruik van je account en de Website te voorkomen.
 • Hoe vaak je actief bent op de Website en wanneer je voor het laatst online was. Dit gebruiken wij om te achterhalen of je account nog actief is en of wij in een later stadium bij een inactiviteit van 2 jaar je gegevens automatisch, na het versturen van een herinneringsmail, moeten verwijderen.
Gegevens bij gebruik website als ingelogde gebruiker

Op de Website kan je als ingelogde gebruiker verschillende functionaliteiten gebruiken en o.a. interacteren met andere gebruikers. Hierbij kunnen de volgende gegevens, indien van toepassing, worden opgeslagen:

 • Ontvangen/verstuurde berichten van/naar andere gebruikers van de Website;
 • Ontvangen/ verstuurde biedingen op jouw/een woning;
 • Inschrijving(en) voor een Open Huis;
 • Woningen die jij volgt / favoriet gemaakt hebt;
 • Opgeslagen zoekopdrachten;
 • Gekoppelde woning(en) aan je account;
Woninggegevens

Op Huispedia heeft elke woning van Nederland een standaard Huisprofiel welke bestaat uit gegevens welke uitsluitend verkregen zijn vanuit diverse openbare bronnen. Op basis van deze gegevens berekenen wij o.a. voor een betreffende woning: een geschatte marktwaarde, geschatte maandelijkse lasten, bereikbaarheidsscore en een buurtprofiel met kenmerken over de woningmarkt en haar inwoners. Dit doen wij in het belang van het bieden van transparantie in de Nederlandse woningmarkt. Wij koppelen daarbij nooit automatisch persoonsgegevens van eigenaar aan een woning en zullen ook nooit ongevraagd eigenaren benaderen met verzoeken van derde.

Indien je wenst dat je woning niet op onze website staat, kan je een account aanmaken en je woning zelf de-activeren of via deze pagina een verzoek indienen tot afschermen van je woning de Website.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor je persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Advertenties

Een deel van de beschikbare advertentieruimte op Huispedia wordt verkocht door Sanoma. Sanoma plaatst daarvoor cookies op je computer, als je hiertoe toestemming hebt gegeven. Sanoma is verantwoordelijk voor de aan de hand van de door haar geplaatste cookies verzamelde informatie. Hierop is het privacy- en cookiebeleid van Sanoma van toepassing

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

Huispedia kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Huispedia jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Je kunt de (persoons)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account.

Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via [email protected] Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende per email aan je mededelen:

 • welke gegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden wij deze verwerken;
 • waar deze gegevens vandaan komen;
 • aan wie wij de gegevens verstrekken;
 • voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

 • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of
 • in strijd met de wet worden verwerkt.

Huispedia zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Huispedia niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Wanneer je je account verwijdert, zal Huispedia alle informatie over jou vernietigen of anonimiseren.

Beveiliging

Huispedia zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons- )gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust per e-mail ([email protected]) contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Housepedia B.V.
Strawinskylaan 4117
1077 ZX Amsterdam
KVK: 71325824

Laatste wijziging: 1 november 2019

Instellingen zijn opgeslagen