Woningmarkt informatie

provincie Zuid-Holland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Zuid-Holland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Zuid-Holland

provincie Zuid-Holland

197 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

1.55%

vs. mei 2017
Nederland

185 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

4.52%

vs. mei 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Zuid-Holland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Zuid-Holland

Gemiddelde vraagprijs

€ 382.682

mei 2018
Verschil met vorig jaar

4.63%

vs. mei 2017

Indexwaarde woningen in provincie Zuid-Holland (t.o.v. mei 2017)

Woningen provincie Zuid-Holland

108

8.18% vs. mei 2017
Woningen Nederland

109.2

8.99% vs. mei 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Zuid-Holland