Woningmarkt informatie

provincie Utrecht

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Utrecht

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Utrecht

provincie Utrecht

184 dagen

april 2018
verschil met vorig jaar

1.1%

vs. april 2017
Nederland

187 dagen

april 2018
verschil met vorig jaar

7.47%

vs. april 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Utrecht

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Utrecht

Gemiddelde vraagprijs

€ 560.259

april 2018
Verschil met vorig jaar

3.64%

vs. april 2017

Indexwaarde woningen in provincie Utrecht (t.o.v. april 2017)

Woningen provincie Utrecht

109.07

8.41% vs. april 2017
Woningen Nederland

107.73

7.31% vs. april 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Utrecht