Woningmarkt informatie

provincie Noord-Holland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Noord-Holland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Noord-Holland

provincie Noord-Holland

180 dagen

juni 2018
verschil met vorig jaar

-1.64%

vs. juni 2017
Nederland

182 dagen

juni 2018
verschil met vorig jaar

1.11%

vs. juni 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Noord-Holland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Noord-Holland

Gemiddelde vraagprijs

€ 445.359

juni 2018
Verschil met vorig jaar

3.6%

vs. juni 2017

Indexwaarde woningen in provincie Noord-Holland (t.o.v. juni 2017)

Woningen provincie Noord-Holland

105.03

4.66% vs. juni 2017
Woningen Nederland

112.36

11.56% vs. juni 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Noord-Holland