Woningmarkt informatie

provincie Gelderland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Gelderland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Gelderland

provincie Gelderland

231 dagen

augustus 2018
verschil met vorig jaar

7.44%

vs. augustus 2017
Nederland

192 dagen

augustus 2018
verschil met vorig jaar

3.78%

vs. augustus 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Gelderland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Gelderland

Gemiddelde vraagprijs

€ 436.634

augustus 2018
Verschil met vorig jaar

4.98%

vs. augustus 2017

Indexwaarde woningen in provincie Gelderland (t.o.v. augustus 2017)

Woningen provincie Gelderland

107.01

5.2% vs. augustus 2017
Woningen Nederland

110.43

8.22% vs. augustus 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Gelderland