Woningmarkt informatie

provincie Gelderland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Gelderland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Gelderland

provincie Gelderland

225 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

7.66%

vs. mei 2017
Nederland

185 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

4.52%

vs. mei 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Gelderland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Gelderland

Gemiddelde vraagprijs

€ 386.078

mei 2018
Verschil met vorig jaar

2.65%

vs. mei 2017

Indexwaarde woningen in provincie Gelderland (t.o.v. mei 2017)

Woningen provincie Gelderland

105.48

4.49% vs. mei 2017
Woningen Nederland

109.2

8.99% vs. mei 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Gelderland