Woningmarkt informatie

provincie Friesland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Friesland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Friesland

provincie Friesland

216 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

2.86%

vs. mei 2017
Nederland

185 dagen

mei 2018
verschil met vorig jaar

4.52%

vs. mei 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Friesland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Friesland

Gemiddelde vraagprijs

€ 253.357

mei 2018
Verschil met vorig jaar

2.64%

vs. mei 2017

Indexwaarde woningen in provincie Friesland (t.o.v. mei 2017)

Woningen provincie Friesland

97.3

-2.83% vs. mei 2017
Woningen Nederland

109.2

8.99% vs. mei 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Friesland