Woningmarkt informatie

provincie Flevoland

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Flevoland

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Flevoland

provincie Flevoland

228 dagen

april 2018
verschil met vorig jaar

15.15%

vs. april 2017
Nederland

187 dagen

april 2018
verschil met vorig jaar

7.47%

vs. april 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Flevoland

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Flevoland

Gemiddelde vraagprijs

€ 242.599

april 2018
Verschil met vorig jaar

3.67%

vs. april 2017

Indexwaarde woningen in provincie Flevoland (t.o.v. april 2017)

Woningen provincie Flevoland

102.38

2.51% vs. april 2017
Woningen Nederland

107.73

7.31% vs. april 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Flevoland

Gemeentes in provincie Flevoland.