Woningmarkt informatie

provincie Drenthe

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Drenthe

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Drenthe

provincie Drenthe

228 dagen

maart 2018
verschil met vorig jaar

13.43%

vs. maart 2017
Nederland

190 dagen

maart 2018
verschil met vorig jaar

10.47%

vs. maart 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Drenthe

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Drenthe

Gemiddelde vraagprijs

€ 288.772

maart 2018
Verschil met vorig jaar

-0.79%

vs. maart 2017

Indexwaarde woningen in provincie Drenthe (t.o.v. maart 2017)

Woningen provincie Drenthe

105.83

5.97% vs. maart 2017
Woningen Nederland

107.65

7.18% vs. maart 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Drenthe