Woningmarkt informatie

provincie Drenthe

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Drenthe

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Drenthe

provincie Drenthe

227 dagen

juni 2018
verschil met vorig jaar

10.19%

vs. juni 2017
Nederland

182 dagen

juni 2018
verschil met vorig jaar

1.11%

vs. juni 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Drenthe

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Drenthe

Gemiddelde vraagprijs

€ 295.851

juni 2018
Verschil met vorig jaar

-0.43%

vs. juni 2017

Indexwaarde woningen in provincie Drenthe (t.o.v. juni 2017)

Woningen provincie Drenthe

104.19

5.12% vs. juni 2017
Woningen Nederland

112.36

11.56% vs. juni 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Drenthe