Woningmarkt informatie

provincie Drenthe

Nederland

Nieuwste koopwoningen. in provincie Drenthe

Gemiddelde tijdsduur woningen te koop in provincie Drenthe

provincie Drenthe

235 dagen

augustus 2018
verschil met vorig jaar

9.3%

vs. augustus 2017
Nederland

192 dagen

augustus 2018
verschil met vorig jaar

3.78%

vs. augustus 2017

Woningen recent verkocht. in provincie Drenthe

Ontwikkeling gemiddelde vraagprijs in provincie Drenthe

Gemiddelde vraagprijs

€ 336.075

augustus 2018
Verschil met vorig jaar

3.23%

vs. augustus 2017

Indexwaarde woningen in provincie Drenthe (t.o.v. augustus 2017)

Woningen provincie Drenthe

107.79

4.88% vs. augustus 2017
Woningen Nederland

110.43

8.22% vs. augustus 2017

Woningen recent in prijs gewijzigd. in provincie Drenthe