Huispedia heeft Privacy Waarborg Security Check succesvol doorlopen. Onze organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Met dit keurmerk laten bedrijven zien dat ze op een correcte manier omgaan met persoonlijke gegevens inclusief het gebruik voor advertentiedoeleinden via bijvoorbeeld via e-mail en social media. CTO Ramon Noordeloos: ‘Wij willen het juist verwerken van data & het omgaan met privacy verwerken in ons Huispedia DNA. Het behalen van deze ‘Goud’ status is hierin een belangrijke stap.’

Ook CEO Maxim Bours is trots op het behalen van deze gouden status: ‘’Voor ons is het juist omgaan met gebruikersdata en het beveiligen hiervan een van onze belangrijkste strategische speerpunten. Wij willen altijd op champions league niveau blijven acteren rondom privacy en informatiebeveiliging. Privacy moet voor ons een duidelijke USP blijven.’’

Waarom is er een Privacy Waarborg?

Het Privacy Waarborg geeft je de zekerheid dat Huispedia privacywetgeving en zelfregulering serieus neemt, en voldoet aan de extra strenge regels van het Privacy Waarborg met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

Deze regels, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Telecommunicatie Wet, zijn vastgelegd in het Privacy Waarborg regelement.

Wat houdt dit Privacy Waarborg in?

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering. Als zij deze jaarlijkse controle op hun verwerking van persoonsgegevens hebben doorstaan, mogen zij het Privacy Waarborg voeren. Dit geeft consumenten en bedrijven de zekerheid dat de organisaties voldoen aan de geldende privacyregels en zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Je kunt het Privacy Waarborg op verschillende plaatsen tegenkomen: op websites, in privacy statements, op online invulformulieren en gepersonaliseerde reclame-uitingen.

Onafhankelijke handhaver

Heb je klachten over bedrijven die misbruik maken van adressen, onduidelijke privacy statements hebben of niet werkende afmeldhyperlinks in reclamemails gebruiken? Dan kan je gratis een klacht indienen bij het klachtenloket op www.privacywaarborg.nl. De DDMA Privacy Autoriteit behandelt deze klachten. De DDMA Privacy Autoriteit is een onafhankelijke handhaver die oordeelt en toeziet op de bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties.

Voor vragen neem contact met ons op via [email protected]